Ziua Culturii Române-sărbătoare a românilor de pretutindeni. LA MULŢI ANI!

ZIUA CULTURII ROMÂNE-SĂRBĂTOARE DE SUFLET
A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI. LA MULŢI ANI!

Cu prilejul ZILEI CULTURII ROMÂNE, Asociaţia cultural-umanitară Bogdania, preşedinte scriitorul Ionel MARIN, în colaborare cu Biblioteca municipală ,,Elena Lahovary” din Adjud, directoare Prof. Tatiana VALEA, vă oferă un moment de suflet, inedit, prin care dorim să sărbătorim pe Eminescu, la 172 de ani de la naștere şi să omagiem pe slujitorii fideli ai literaturii şi culturii române. Activitatea se va desfăşura online şi va cuprinde: expoziţii de carte dedicate Marelui Poet, colaj de lucrări practice, recital de poezie şi momente artistice. Ziua Culturii Naționale va fi marcată de poetul, eseistul, publicistul IONEL MARIN (preşedinte al Asociaţiei Cultural-Umanitară Bogdania şi al Revistei de Creaţie de Cultură Bogdania), publicistul, poetul, prozatorul NICOLAE ROTARU, poetul, criticul literar, publicistul GEO CĂLUGĂRU, poetul, publicistul VIRGIL CIUCĂ, poetul şi publicistul FLORIN GRIGORIU, poetul, prozatorul, romancierul, dramaturgul Nicolae VASILE, poetul, publicistul Corneliu Cristescu şi utilizatori ai Bibliotecii Municipale ,,Elena Lahovary” Adjud (elevii cls. a VII-a, prof. RAMONA CHIPER de la Colegiului Naţional ,,Emil Botta”, grupa mijlocie ,,Fluturaşii veseli“ de la Grădiniţa nr.4, îndrumaţi de prof. ROZICA ANGHEL şi prof. ELENA PAVEL, elevii cls. a III-a B, îndrumaţi de prof. GINA PÎNZARU, elevii cls I, coordonaţi de prof. MARINELA BUCULEI, elevii cls. a V-a, prof. dir. FlORENTINA SEVERIN de la Şcoala Gimnazială ,,Mareşal Al Averescu” şi elevii cls. a IV – a şi cls. a V-a, coordonaţi de prof. ANCUŢA MATEI, prof. PAULA CĂRUCERU, prof. MĂDĂLINA LUNGU şi prof. dir. MARIANA LUNGU de la Şcoala Gimnazială Rugineşti).
Evenimentul este prezentat pe Site-ul revistei Bogdania www.revistabogdania.ro şi pe pagina de facebook a Bibliotecii municipale ,,Elena Lahovary” din Adjud, judeţul Vrancea.
https://www.facebook.com/biblioteca.adjud
Sus naţia! Trăiască România!

Recunoştinţă eternă Culturii Române!

Ziua Culturii Române se sărbătoreşte în majoritatea localitățile din țară, la Chișinău, Cernăuți și în comunitățile de români din Europa, SUA, Canada, Austraia, în alte zone din lume, prin manifestări fizice şi online, în funcţie de starea pandemică actuală. ,,Sus Naţia!” Spiritul lui Eminescu, nevoia de Eminescu este reală şi benefică pentru cultura română şi poporul român pe care l-a iubit cu toată fiinţa sa.
Este al doilea an când Asociaţia cultural-umanitară Bogdania din Focşani sper şi ultimul an în care ne manifestăm, online, dragostea şi ataşamentul nostru faţă de cultura română. Împreună cu Biblioteca municipală ,,Elena Lahovary” din Adjud, directoare Prof. Tatiana Valea, aducem în memoria noastră scriitori de valoare internaţională şi o recunoştinţă aparte faţă de toţi cei care au contribuit la creşterea patrimoniului cultural românesc, la cunoaşterea, răspândirea şi îmfrumuseţarea limbii române, comoară nepieritoare a neamului.
Dintotdeauna poeţii, scriitorii, pictorii, sculptorii, muzicienii şi toată galeria de artişti consacraţi ori amatori, au adus contribuţii la promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, la înălţarea altarului sfânt din sufletul nostru mereu încercat şi mereu primind lumina continuităţii şi mântuirii. Cultura, flacără vie a unui popor, matrice a identităţii naţionale cuprinde: valori, norme, atitudini, convingeri, obiceiuri, nevoi spirituale, etc. Prin educaţie, cultură omul devine mai puternic, mai înţelept, liber şi stăpân pe destinul său.
Din galeria oamenilor de cultură amintesc: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Marin Preda, Ion Creangă, Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Simion Mehedinți, Mircea Eliade, Constantin Noica, Constantin Brâncuşi, George Enescu și lista este foarte mare, impresionantă şi mereu se adaugă noi nume, acesteia. Creatorii limbii române au aprins şi întreţinut flacăra candelei iubirii şi dăinuirii într-u frăţie şi armonie. Printre aceştia se numără şi inegalabilul poet Mihai Eminescu. Astăzi, 15 ianuarie 2022 se împlinesc 172 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei românești. A fost şi prozator, dramaturg, filozof, cugetător și strălucit gazetar. De aceea filosoful Constantin Noica l-a numit pe Eminescu: ,,omul deplin al culturii româneşti”.
Eminescu, omul universal, ,,românul absolut”, este încă ,,expresia integrală a sufletului românesc”, după cum afirma savantul Nicolae Iorga.
Mihai Eminescu a rămas viu în inimile noastre, flacăra vie a neamului nostru. Prin creaţiile sale nemuritoare, dăruirea până în ultima clipă pentru naţia română, rămâne un strălucit exemplu pentru noi şi pentru generaţiile viitoare. Eminescu ne-a luminat viitorul, ne-a învăţat ce înseamnă veşnicia. În toată ţara, dar şi pe plaiurile mioritice există o puternică forță creatoare, mulţi scriitori care fac cinste Vrancei, literaturii şi culturii contemporane. Se impune ca necesitate creşterea respectului faţă de oamenii de cultură români, a dragostei faţă de cartea românească şi de valorile româneşti din toate domeniile de activitate.
Revista de cultură Bogdania, intrată în anul al zecelea de existenţă, a cuprins în paginile sale numeroase articole, creaţii literare şi documentarii cu referire la istoria şi cultura română. Şi prin cele zece ediţii derulate ale Festivalul-concurs internaţional de creaţie literară Bogdania, am stimulat pe tinerii creatori români de pretutindeni să contribuie la cunoaşterea, răspândirea şi afirmarea literaturii şi culturii române în lume. Şi în acest an continuăm cu proiectele Bogdaniei şi cred într-o revigorare a culturii române și în afirmarea identităţii şi conștiinței naţionale, româneşti. Doar îmbrăcaţi în iubire şi strivind răutatea vom putea trăi în armonie şi fericire. Dumnezeu să ne ajute!
De ziua Culturii Române primiţi un călduros şi frăţesc LA MULŢI ANI!
Scriitor Ionel MARIN