Concursul literar pentru elevi de Școală Gimnazială BOGDANIA, ediția a V, anul 2023

Concursul literar pentru elevi de Școală Gimnazială BOGDANIA, ediția a V, anul 2023
Regulament

Asociaţia Cultural-umanitară ,,BOGDANIA” din municipiul Focşani şi revista de cultură ,,BOGDANIA” continuă proiectul literar, început acum patru ani, pentru elevi de Şcoală gimnazială, vârsta 7-15 ani.
Scopuri:
Descoperirea de noi talente din rândul elevilor din clasele I-VIII, stimularea interesului pentru creaţie literară şi promovarea dorinţei de afirmare a copiilor care creează şi au înclinaţii deosebite pentru limba română.
Participanţi: – Elevi ai Şcolilor Gimnaziale din ţară, din clasele I-VIII.
Secţiunile concursului: poezie şi proză scurtă.
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu diacritice şi să nu depăşească 3 pagini A 4 pentru fiecare gen literar (minim 3 poezii), într-un singur document în format .doc sau .docx la adresa de e-mail:
ionelmarin55@gmail.com
Trimiterea creaţiilor: 01 martie – 31 martie 2023, la adresele:
a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu menţiunea ,,Pentru concurs”.
b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul nr. 28, Cod 620061, judeţul Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare. Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe un plic închis, cuprinzând date despre elev (nume, prenume, data naşterii, clasa, adresa de corespondenţă, precum şi denumirea Şcolii Gimnaziale, profesor/îndrumător, localitatea şi judeţul).
Textele trimise după data de 31 martie 2023 (data poştei) nu vor fi luate în considerare, de asemenea cele care nu sunt dactilografiate corespunzător (fără diacritice).
Corectarea textelor se va face de către un juriu format din 5 (cinci) poeţi, prozatori, critici literari din România. Se va întocmi o fişă de participare pentru fiecare concurent.
În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili pe bază de note, concurenţii premiaţi la poezie şi separat la proză scurtă, pentru elevii din:
Clasele I-IV; Clasele V-VIII
Premianţii vor fi anunţaţi în data de 20 aprilie 2023, prin e-mail şi telefonic.
Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune şi în funcție de calitatea textelor și diplome speciale din partea revistei Bogdania şi a partenerilor concursului Bogdaniei.
Vom primi cu bucurie creaţiile voastre, poezii, poveşti, povestiri legate de copilărie, amintiri din vacanţe, obiceiuri şi tradiţii de Paşti, despre istorie, natură, şcoală, familie.
Tema este la alegerea elevilor. Să trimiteţi lucrări proprii, nepublicate.
Festivitatea de premiere se va desfăşura la sfârşitul lunii aprilie 2023. Vă așteptăm cu drag!
Relaţii suplimentare: e-mail:
ionelmarin55@gmail.com;
Mobil: 0752862369;
Scriitor Ionel MARIN