Despre noi

Despre noi

Revista de creaţie şi cultură “BOGDANIA” a făcut primii paşi spre dumneavoastră, spre sfârşitul lunii februarie 2013. Revista apare sub egida Asociaţiei Cultural-Umanitare ”BOGDANIA” din Focşani. De la început, ne vom strădui să devină o publicaţie pentru inima şi sufletul tuturor, o revistă care să promoveze ”dulcea povară” a scrisului românesc. Prin deosebitul colectiv redacţional şi prin dvs., colaboratori fie permanenţi ori ocazionali, putem da un plus de bucurie şi de afirmare a valorilor vrâncene, a talentelor din întreaga ţară precum şi din diaspora românească.

 

Dorim să dăm, din judeţul Vrancea, frunte eroică a neamului, un semnal viu, permanent de iubire pentru glia străbună, de implicare majoră în viaţa culturală a ţării. Fără bunăcredinţă, lumina raţiunii, înţelepciune, iubire nu putem însânătoşi seva cea sfântă a României. În ţară se întâmplă multe lucruri frumoase, minunate, care abia aşteaptă să fie cunoscute şi pe care Noi, trebuie să le înmulţim spre folosul vieţii noastre, pentru creşterea bogăţiei spirituale dar şi a calităţii traiului zilnic. Uniţi vom învinge!

Donaţii, Sponsorizări
Persoanele care doresc să susţină proiectele Asociaţiei Cultural-Umanitare ”BOGDANIA”- o pot face, depunând o sumă de lei în contul Asociaţiei, cu menţiunea ”Donaţie”. Date de identificare:
– CUI: 29080784,
– IBAN: Ro11BRMA0999100047750380, Banca: Banca Românească-Focşani.

Cuprindem în paginile Revistei “Bogdania” pe lângă: poezie, proză, comentarii critice, artă, teatru, evenimente culturale şi rubricile debut şi literatură pentru copii, care să stimuleze creaţia literară la tineri şi să crească respectul faţă de limba şi cultura română. Revista de creaţie şi cultură ”BOGDANIA” va scoate în evidenţă faptul că Românul este talentat, inteligent, omenos şi că merită o viaţă mai bună şi respectul întregii lumi.

Colectivul redacţional

Dacă doriţi să deveniţi colaborator al revistei, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa: ionelmarin55[@]gmail.com şi revistabogdania@gmail.com
Vă mulţumim anticipat şi aşteptăm cu interes creaţiile şi opiniile dumneavoastră.

Conditii de trimitere si publicare a materialelor

Deviza noastră: diversitate în conţinut şi formă, originalitate şi calitate.
Autorii, indiferent de vârsta si experienta lor, pot trimite la redactie texte proprii, în format electronic, cu următoarele precizări:
1. Textele propuse revistei de către colaboratori şi autori, trebuie să fie originale şi într-un limbaj onest.
2. Materialele trimise la redacţie trebuie să fie dactilografiate, de preferinţă în:
Word, font Times New Roman, size 10-12 şi cu diacritice româneşti.
3. Materialele (poezii, proză, eseu, teatru, umor, cronici, recenzii, note de lectură, debut, anunţuri, evenimente literare, aniversări, cărţi, interviuri ş.a) mai lungi pot fi programate pentru publicare în fragmente, pe părţi.
4. Materialele primite la redacţie vor fi citite, selectate şi dacă îndeplinesc condiţiile (tematic şi calitativ) vor fi publicate.
În numele libertăţii de exprimare, autorii răspund în mod direct de conţinutul materialelor publicate sub semnătură proprie. Textele nu se înapoiază.

Redactor-sef Revista "BOGDANIA"

IONEL MARIN

Redactor sef

Selecteaza moneda de plata
EUR Euro