Proiectele majore ale Asociaţiei cultural-umanitare Bogdania pentru anul 2022

Proiecte Bogdania în derulare
pentru anul 2022:
1. Continuarea editării revistei de creaţie şi cultură Bogdania
2. Festivalul-concurs internaţional de creaţie literară Bogdania ajuns la ediţia a XI-a, 2022 – cu cele două secţiuni:
a.Secţiunea pentru tineri între 15-30 de ani
b.Secţiunea pentru creatori de peste 30 de ani, indiferent de vârstă
Secţiunile concursului: poezie, proză scurtă şi eseu doar pentru creatori fără volume publicate
3. Concursul de creaţie pentru elevi Bogdania, ediţia a IV-a, 2022 (vârsta între 7-15, pentru clasele I-VII, cu secţiunile poezie şi proză scurtă)
4. Organizarea de lansări de carte, simpozioane, conferinţe tematice, evenimente specifice pentru elevi, tineri şi oameni în vârstă.
5. Descoperirea şi promovarea de tinere talente în mod deosebit cu înclinaţii literare şi artistice şi desigur publicarea celor mai valoroşi creatori în revista Bogdania şi pe Site-ul revistei de cultură Bogdania.
6. Susţinerea copiilor nevoiaşi şi bătrânilor din centre sau cămine de copii din judeţul Vrancea.