Festivalul – Concurs internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”, ediţia a X-a, 2021

Festivalul – Concurs internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”, Ediţia a X-a, 2021
Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA” şi revista de creaţie şi cultură ”BOGDANIA” din municipiul Focşani, judeţul Vrancea organizează:
Festivalul – Concurs internaţional de creaţie literară „BOGDANIA”, ediţia a X-a, 2021
Regulament de desfăşurare
Scopuri:
* stimularea interesului pentru literatura română contemporană şi a respectului pentru valorile moştenite.
* dezvoltarea spiritului competitiv, a dorinţei de afirmare şi pentru ieşirea din anonimat al celor care creează şi care au talent deosebit.
* promovarea în revistele de cultură şi în Antologii literare a câştigătorilor şi creaţiilor valoroase din fiecare secţiune literară.
Participanţi: – Autori, care nu au volume tipărite, pe două secţiuni de vârstă, astfel:
– Secţiunea pentru TINERI între 15-30 de ani.
– Secţiunea pentru creatori de peste 30 de ani, indiferent de vârstă.
Secţiunile concursului: poezie, proză scurtă şi eseu.
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu diacritice şi să nu depăşească 3-4pagini A4 pentru fiecare gen literar, într-un singur document în format .doc sau .docx la adresa de e-mail: ionelmarin55@gmail.com
Trimiterea textelor (creaţiilor): 01 martie – 30 mai 2021, la adresele:
a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu menţiunea ”Pentru concurs”.
b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul nr. 28, Cod 620065, judeţul Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare.
Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe un plic închis, cuprinzând date despre autor (nume, prenume, data naşterii, profesia, adresa de corespondenţă, telefonul, precum şi o scurtă prezentare a activităţii literare).
Textele trimise după data de 30.05.2021 (data poştei) nu vor fi luate în considerare, de asemenea cele care nu sunt dactilografiate corespunzător (fără diacritice).
Corectarea textelor se va face de către un juriu format din 5 (cinci) personalităţi: critici literari, scriitori și oameni de cultură români. Se va întocmi o fişă de participare pentru fiecare concurent.
În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili în mod corect şi obiectiv, pe bază de note, concurenţii câştigători pe secţiuni.
Premianţii vor fi anunţaţi în data de 30 iunie 2021, prin e-mail şi telefonic.
Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune şi în funcție de calitatea textelor, diplome speciale din partea revistei de cultură Bogdania şi a partenerilor.
Persoanei care va întruni cel mai mare punctaj, indiferent de secţiunea la care a participat i se va acorda ”TROFEUL „BOGDANIA”, 2021.
Festivitatea de premiere se va ţine la începutul lunii iulie 2021, în locaţia ce va fi făcută public şi cunoscută dvs. cu cel puţin 5 zile înainte.
Găsiţi informaţii şi pe site-ul: www.revistabogdania.ro
Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți în competiția literară. Tuturor succes şi numai bine!
Relaţii suplimentare:
Scriitor Ionel MARIN
e-mail: ionelmarin55@gmail.com;
Mobil: 0752862369; 0728217492;