Concursul literar pentru elevi BOGDANIA, ediţia a III-a, 2021

Asociaţia cultural-umanitară Bogdania din Focşani: invitaţie de participare la Concursul de creaţie literară pentru elevi BOGDANIA, ediţia a III-a,anul 2021

Regulamentul concursului
Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA” din municipiul Focşani şi revista de cultură ”BOGDANIA” consideră util şi benefic să continue proiectul literar, început acum doi ani, pentru elevi de Şcoală gimnazială, vârsta 7-15 ani.

Scopuri:
*Descoperirea de noi talente din rândul elevilor din clasele I-VIII, stimularea interesului pentru creaţie literară şi promovarea dorinţei de afirmare a copiilor care creează şi au înclinaţii deosebite pentru limba română.
Participanţi: – Elevi ai Şcolilor Gimnaziale din Vrancea şi din ţară, din clasele I-VIII.
Secţiunile concursului: poezie şi proză scurtă.
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu diacritice şi să nu depăşească 3 pagini A4 pentru fiecare gen literar (minim 3 poezii), într-un singur document în format .doc sau .docx la adresa de e-mail: ionelmarin55@gmail.com

Trimiterea creaţiilor: 01 aprilie – 30 aprilie 2021, la adresele:
a) E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu menţiunea ”Pentru concurs”.
b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul nr. 28, Cod 620061, judeţul Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare.
Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe un plic închis, cuprinzând date despre autor (nume, prenume, data naşterii, adresa de corespondenţă, precum şi denumirea Şcolii Gimnaziale, profesor/îndrumător, localitatea şi judeţul).
Textele trimise după data de 30 aprilie 2021 (data poştei) nu vor fi luate în considerare, de asemenea cele care nu sunt dactilografiate corespunzător (fără diacritice).
Corectarea textelor se va face de către un juriu format din 5 (cinci) poeţi, prozatori, critici literari din România. Se va întocmi o fişă de participare pentru fiecare concurent.
În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili pe bază de note, concurenţii premiaţi la poezie şi separat la proză scurtă, pentru elevii din:
a) Clasele I-IV;
b) Clasele V-VIII

Premianţii vor fi anunţaţi în data de 20 mai 2021, prin e-mail şi telefonic.
Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune şi în funcție de calitatea textelor și diplome speciale din partea revistei Bogdania şi a partenerilor concursului Bogdaniei.
Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți în competiția literară. Vom primi cu bucurie creaţiile voastre, poezii, poveşti, povestiri legate de copilărie, amintiri din vacanţe, obiceiuri şi tradiţii de Paşti, despre istorie, natură, şcoală, familie, etc.
Tema este la alegerea voastră. Să ne trimiteţi lucrări proprii, nepublicate.
Festivitatea de premiere se va desfăşura în perioada 25 mai 2021 – 01 iunie 2021 în locaţia ce va fi făcută public înainte de 20 mai 2021

Relaţii suplimentare: e-mail:
ionelmarin55@gmail.com;
Mobil: 0752862369; 0728217492;
Preşedintele Asociaţiei culturale Bogdania,
Scriitor Ionel MARIN