Concursul de creaţie literară pentru elevi Bogdania, ediţia a II-a, 2020

Asociaţia cultural-umanitară Bogdania din Focşani: invitaţie de participare la Concursul de creaţie literară pentru elevi BOGDANIA, ediţia II-a, 2020

Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA” din municipiul Focşani şi revista de cultură ”BOGDANIA” consideră util şi benefic să continue proiectul literar, început anul trecut, pentru elevi de Şcoală gimnazială, vârsta 7-15 ani.
Scopuri:
*Descoperirea de noi talente din rândul elevilor din clasele I-VIII, stimularea interesului pentru creaţie literară şi promovarea dorinţei de afirmare a copiilor care creează şi au înclinaţii deosebite pentru limba română.
Participanţi: – Elevi ai Şcolilor Gimnaziale din Vrancea şi din ţară, din clasele I-VIII.
Secţiunile concursului: poezie şi proză scurtă.
Textele trebuie dactilografiate în Word, Times New Roman 12 pct., spaţiere un rând, cu diacritice şi să nu depăşească 3 pagini A4 pentru fiecare gen literar (minim 3 poezii), într-un singur document în format .doc sau .docx la adresa de e-mail: ionelmarin55@gmail.com
Trimiterea creaţiilor: 01 martie – 30 aprilie 2020, la adresele:
a) Premierea la Adjud, 2019E-mail: ionelmarin55@gmail.com, cu menţiunea ”Pentru concurs”.
b) Poştă: Asociaţia Cultural-umanitară ”BOGDANIA”, FOCŞANI, Str. Contemporanul nr. 28, Cod 620061, judeţul Vrancea, cu menţiunea „Pentru concurs” în câte 2 exemplare.
Textele vor purta un motto, care se va regăsi şi pe un plic închis, cuprinzând date despre autor (nume, prenume, data naşterii, adresa de corespondenţă, precum şi denumirea Şcolii Gimnaziale, profesor/îndrumător, localitatea şi judeţul).
Textele trimise după data de 30 aprilie 2020 (data poştei) nu vor fi luate în considerare, de asemenea cele care nu sunt dactilografiate corespunzător (fără diacritice).
Corectarea textelor se va face de către un juriu format din 5 (cinci) poeţi, prozatori, critici literari din România. Se va întocmi o fişă de participare pentru fiecare concurent.
În urma evaluării fiecărei creaţii se va stabili pe bază de note, concurenţii premiaţi la poezie şi separat la proză scurtă, pentru elevii din:
a) Clasele I-IV;
b) Clasele V-VIII
Concurenţii vor fi anunţaţi în data de 20 mai 2020, prin e-mail şi telefonic, despre finalizarea evaluării fiecărei creaţii, fără a se nominaliza şi numele premianţilor.
Se vor acorda Premii pentru fiecare secţiune şi în funcție de calitatea textelor și diplome speciale din partea revistei Bogdania şi a partenerilor concursului Bogdaniei.
Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți în competiția literară. Vom primi cu bucurie creaţiile voastre, poezii, poveşti, povestiri legate de copilărie, amintiri din vacanţe, obiceiuri şi tradiţii de Paşti, despre istorie, natură, şcoală, familie, etc.
Tema este la alegerea voastră. Să ne trimiteţi lucrări proprii, nepublicate.
Festivitatea de premiere se va desfăşura în perioada 25 mai – 01 iunie 2020 în locaţia ce va fi făcută public înainte de 20 mai 2020. Succes tuturor!

Relaţii suplimentare: e-mail:
ionelmarin55@gmail.com;
Mobil: 0752862369; 0728217492;
Preşedintele Asociaţiei culturale Bogdania,
Scriitor Ionel MARIN