Colindul revistei Bogdaniei

Se apropie marea sărbătoare creștină, momentul naşterii mai presus de fire a Pruncului Iisus, din preacurata și pururea Fecioara Maria.
A sosit vremea bucuriei și a colindelor. Să ne pregătim pentru a-L primi pe Fiul omului, Isus Hristos, în inima noastră, în casele noastre, în fiecare familie. Nașterea, minune și taină sfântă, să ne pătrundă adânc în suflet și să ne îndrepte spre lumina veşniciei.…

Crăciun binecuvântat!

Colind Lerui, Doamne, Ler

Dragi prieteni, fani, colaboratori
De pretutindeni, fraţi şi surori,
Primiţi Bogdania să vă colinde,
De aici din Vrancea şi de oriunde,
Vestea cea bună s-o reamintească,
Pe preasfinta naştere Dumnezeiască
Fiindcă Hristos, Fiul cel sfânt din cer
Se naşte – miracol, taină şi mister
Lerui, Doamne, Ler
Împreună cu cei trei magi de la răsărit,
Urmăm prealuminata stea, negreşit,
Căci Fecioara Maria, Preacurată,
L-a născut în iesle pe Isus fără de tată,
Dăruindu-ne pe vecie, iertare
Şi s-avem viaţă veşnică, fiecare…
Lerui, Doamne, Ler
Belşug, înţelegere şi voie bună
Nestinse daruri de lumină
Cu inima întreagă şi cuget curat,
Să răsune mulţumirea, neapărat
Pe Domnul cel Bun să-L primim
În casă, lângă familie, să-L iubim,
Cu blândeţe şi bunătate,
Pe Pruncul cel fără de moarte.
Lerui, Doamne, Ler
Mereu s-avem vie credinţă,
Dragoste şi adevărată biruinţă
Să fim veseli, darnici şi buni,
Precum au fost ai noştri străbuni
Să facem din ţară, rai înfloritor
Pentru români şi al lor popor
Lerui, Doamne, Ler
Şi dragii mei, în anul următor,
Destinul nostru să fie strălucitor.
Dragostea să cuprindă întreaga fiinţă
Drum nou, de creştinească viaţă.
Cu smerenie să ne rugăm mereu,
Slavă să-I dăm lui Dumnezeu!
Să trăim în pace şi blândă lumină,
În înţelegere şi voia divină.
Lerui, Doamne, Ler, colindăm
De mântuirea noastră să ne preocupăm
Covidul, răutatea să le învingem
Să nu mai fie pandemie, s-o înfrângem.
Patria, planeta are nevoie de noi,
Ca zâmbetul să curgă şuvoi
Vă îmbrăţişez cu drag şi dor, pe fiecare,
De la Domnul s-avem binecuvântare!
Lerui, Doamne, Ler
Mulţumire, slavă lui Dumnezeu, iubire,
Pace sufletească, sănătate, fericire!
Revista Bogdania vă urează:
Viaţă lungă, demnă, omenească
România, întreaga lume să trăiască!
La mulţi, rodnici şi frumoşi ani!

Redacţia revistei Bogdania