Categoria: Bogdania
Data: 23.12.2016
Fara comentarii

Despre Revista Bogdania nr. 29-30/2016

„De la apariţia ei în peisajul literar al Vrancei, revista Bogdania a crescut în valoare de la număr la număr graţie căutărilor neobosite ale fondatorului ei de a aduce în paginile publicaţiei semnături ale unor poeţi, prozatori, critici literari, profesori, oameni de ştiinţă şi de condei recunoscuţi, apreciaţi şi aşteptaţi de publicul cititor.
Este o revistă care se citeşte cu plăcere, pentru că în scrisul celor care contribuie la facerea ei găsim şi regăsim fapte de viaţă care ne încălzesc sufletul, idei şi aspiraţii nobile pentru care militează autorii” și în mod deosebit domnul Ionel MARIN, afirma într-un ziar local jurnalistul Radu BORCEA din Focșani.
Cu mare bucurie relatez aspecte legate de o revistă de cultură. A edita o revistă cere mult efort intelectual, colaboratori valoroși și multe cheltuieli cu tehnoredactarea, tipărirea, difuzarea și alte costuri materiale și servicii. În anul 2011 am fondat la Focșani Asociația cultural-umanitară Bogdania cu scopuri bine definite și o dorință imensă de a realiza și o revistă literară. Acest proiect editorial l-am demarat, ca redactor șef, la începutul anului 2013 și astfel cu ajutorul lui Dumnezeu și al dvs., colaboratori permanenți ori ocazionali am realizat sub egida Asociației culturale Bogdania și în formă tipărită Revista de creație și cultură Bogdania.
Sunt persoane care mă întreabă de ce scot revista Bogdania pe suport de hârtie dacă nu se scoate cheltuiala! Este trist, uneori descurajant că nu primim nici un ajutor financiar…Românii au devenit săraci și sunt multe alte priorități de rezolvat. Oare mai mare decât averea materială nu este bogăţia spirituală a omului? A dărui o revistă, o carte echivalează cu a dărui un buchet de flori semenilor, înseamnă a dărui din propria lumină și a colaboratorilor scântei care să ne lumineze zilele și viața.
Prof. univ. Nicolae VASILE, personalitate de prestigiu a literaturii și științei românești și coordonator al Cenaclului şi Revistei ”Literar ing” afirma: ”Într-o perioadă în care multe publicaţii fac mişcarea inversă, adică nu mai apar în forma tipărită ci păstrează doar varianta electronică, Revista BOGDANIA, condusă de către scriitorul Ionel Marin, reuşeşte să se impună sub ambele forme. Publică literatură de calitate, organizează concursuri, oferă un cadru de dezbateri regional, naţional sau chiar internaţional şi, foarte important pentru mediul cultural, apare la timpul programat”. ”Revista Bogdania se prezintă ca o revistă de nivel naţional, atât prin prezentare, cât şi nivelul calitativ al textelor. Excelentă! La cote calitative tot mai ridicate. Felicitări pentru articolul de fond! Mi-a alinat sufletul şi, sper că este un balsam sufletesc pentru toţi cititorii care iubesc România şi pe români” afirma prozatorul Năstase Marin la trei ani de apariție tipărită a revistei.
Domnul Ionel Marin cu fiecare număr tipărit al revistei Bogdania, vine cu noutăți, prezintă articole și creații valoroase ale scriitorilor din țară și din străinătate. ”Bogdania este o revistă de cultură serioasă, primitoare și care promovează, permanent valorile literaturii și culturii românești, a devenit o familie puternică și necesară în vremurile noastre” afirma doamna Dr. Michaela Al ORESCU, la ediția a IV-a a Festivalului național literar Bogdania. Și scriitorul Vasile Groza sublinia: ”O seamă de personalităţi interne şi internaţionale colaborează cu revista venind cu lucrări de valoare în domeniul ştiinţei, culturii, artei, istoriei, etc… menite să informeze publicul cititor şi colegii de breaslă despre noutăţi în aceste domenii. Prioritate au tinerii, dar și elevii, care bat la poarta afirmărilor în creaţia literară şi nu numai. Pentru ei a fost inițiat, de către poetul Ionel MARIN, Festivalul Național de Creaţie Literară ”BOGDANIA” (poezie, proză şi eseuri), ajuns în acest an, 2016, la ediția a V-a. Constant publică în paginile revistei cele mai reuşite creaţii.”
În fiecare număr se publică din creațiile premiate la Festivalul Bogdania dar și creații ale altor tineri talentați din țară. Aș evidenția în mod deosebit, dintre liceeni, studenți, tineri profesori pe: Benea Simona, Borcan Cristian, Ciobanu Marina (Chișinău), Perți Mădălina, Pârvu Bianca Andreea, Hotca Marian, Rusu Irina, George Nicolae Stroia, Cătălin Acatrinei, Buruiană Alexandra, Schoppel Carla Francesca, Șaramet Cristina, Negură Luiza, Petrache Mihaela, Muntean Emilia, Martin Fabian, Andrei Tudor, Bratu Ana-Maria și mulți alții.
Dintre colaboratorii cei mai fideli aș remarca în mod deosebit pe: Prof. Nicolae Vasile, V. Groza, H. Anghel, Geo Călugăru, M. Orescu, C. Cristescu, Ov. Țuțuianu, Elena Armenescu, Doina Bârcă, Adrian Popescu și mulți alții. Din diaspora românească aș scoate în evidență aportul deosebit al unor mari personalități ale literaturii, culturii și științei românești, precum: Cristian Petru Bălan, Florentin Smarandache și Dumitru Buhai (SUA), Ben Todică și Ioan Miclău (Australia), Melania Rusu Caragioiu, Dumitru Ichim (Canada), Vasile Tărâțeanu (Ucraina), Luca Cipolla (Italia), Lidia Grosu, Nicolae Mătcaș (Rep. Moldova) și alții. O parte dintre aceștia au primit, în cadrul Festivalului național Bogdania, premii și Diplome de excelență din partea revistei Bogdania și unii și din partea Asociației culturale.
”Lista scriitorilor publicați în fiecare număr este destul de bogată, materialele variate și bine conturate. Este o încântare să lecturezi revista Bogdania!” sublinia de curând și poeta Maria Niculescu din București.
Revista Bogdania nr. 29-30 a apărut spre sfârșitul lunii noiembrie 2016 și este un număr special dedicat Zilei Naționale a României. Începe cu editorialul ”1 decembrie, sărbătoare de suflet pentru toți românii”!, scris de domnul Ionel Marin, redactorul șef al revistei, care preciza: ”1 Decembrie, Ziua Națională a României este, o zi de sărbătoare pentru tot neamul românesc, pentru întreaga suflare românească, un prilej de cinstire a memoriei celor care au reușit să ducă la îndeplinire idealul de unire al locuitorilor tuturor provinciilor românești. Este o zi specială, care ne reamintește că România, atunci a apărut pe harta lumii, ca stat unitar şi indivizibil. În conștiința națională, 1 Decembrie 1918, simbolizează momentul în care întreaga românime devenea stăpână absolută, recunoscută de celelalte state ale lumii, peste moștenirea lăsată de bunicii și străbunicii acestor pământuri. Astăzi când România își sărbătorește Ziua Națională în sânul familiei Europei Unite, este timpul să privim și spre viitorul nostru ca națiune. Un viitor, mai exact o zi, sper apropiată, în care frații noștri de peste Prut vor reveni la patria mamă, în mijlocul României, de acolo de unde au fost smulși de vitregia istoriei. Din acest punct de vedere, 1 Decembrie ar putea fi și un moment de reflecție asupra idealurilor noastre ca națiune, ca cetățeni ai aceleiași cetăți numită România Mare…Am avut și mai avem oameni de rară capacitate și dăruire umană, savanți, oameni de știință și de cultură de mare valoare mondială. Putem împreună, prin muncă și iubire, să transformăm România dintr-o țară vlăguită, într-o pasăre măiastră a infinitului uman”. În fiecare număr sunt trecute și aspecte legate de istoria veche, se aduc mărturii edificatoare despre strămoșii noștri geto-daci, despre patriotismul, verticalitatea și frumusețea sufletească a înaintașilor noștri. Domnul Radu Borcea ne prezintă date inedite despre Mareșalul Ion Antonescu și scrisoarea acestuia, din 19.10.1941, către W. Filderman, președintele Comunității evreiești din acea perioadă. Domnul Ionel Marin ne-a reamintit despre Testamentul lui Ștefan cel Mare, al Reginei Maria a României, despre patriotismul actual înfăptuit cu consecvență de Arhimandritul Iustin Dragomir Ioan de la Așezământul de copii ”Sfântul Leontie” din Rădăuți, județul Suceava. Rubrica Medalion liric este înnobilată de mari poeți români din întreaga lume. Printre aceștia se numără: Cristian Petru Bălan, Florentin Smarandache, ambii din SUA, Ioan Miclău (Australia), Melania Rusu Caragioiu (Canada), Vasile Tărâțeanu (Ucraina), Lidia Grosu din Chișinău, Irina Mihalca, Elena Armenescu, C. Cristescu, Vasile Groza, Ileana Floran, Anghel Hoțu, Ionel Marin, C. Balaban și alții. Proza este de valoare și susținută cu tenacitate de domnul Nicolae Vasile prin episodul 2 ”Zâna și viața” și care va continua spre deliciul și bucuria tuturor. Mai sunt trecute fragmente din nuvela ”Scuzați, că mor” de Năstase Marin și un fragment din romanul ”Prigonitorii” de A. Rădoi. În acest număr s-a trecut debutul, cu poezii al doamnei Rodica Romicri din București. Cronicile literare, recenzii obiective sunt semnate de Mihai Antonescu, C. Adamescu și A. Rădoi. În fiecare număr de revistă sunt trecuți și tineri care au participat la Festivalul-concurs național de creație literară Bogdania. Ionela Minciunescu, C. Balaban, Daria Paulopol și Elena Andreea Ion ne bucură cu povești și poezii pentru copii. Doamna Aneta Pioară încântă pe cititori cu piesa de teatru ”O întâlnire cam ciudată”, cu personaje din istorie și din contemporaneitate. Poetul și traducătorul Luca Cipolla ne încălzește sufletul cu frumoase poezii italienești. Rubrica ”Evenimente culturale” este realizată de Ionel Marin și cuprinde mai multe evenimente și acțiuni culturale din țară, precum: – ”Toamna la Telega”, organizată și moderată de cunoscutul om de cultură Florian Laurențiu Stoica, președintele Fundației literar istorică ”Stoika” din București. Sunt prezentate lansările de carte din București (dr. ing. Ov. Țuțuianu și C. Balaban), Aneta Pioară din Rm. Sărat și antologia ”Relief stelar” la Biblioteca municipală din Adjud. Rubrica ”Noutăți editoriale” este realizată de Ionel Marin și cuprinde aprecieri despre revistele, cărțile primite în ultimile două luni. Un loc aparte îl ocupă revista ”UZP. Un reper în media românească. Nr. 4 – Toamna 2016” realizată exemplar de președintele UZPR, domnul Doru Dinu Glăvan, de publicistul Benone Neagoe, redactor șef și de un deosebit colectiv de redacție. Revista cuprinde articole, interviuri cu personalități, anchete, informaţii de specialitate, de interes public și actuale, informaţii privind viața, activităţile culturale ale jurnaliştilor, reportaje, date autentice, adevăruri din diverse domenii de activitate socială, evenimente, știri interne și externe. Felicitări și autorilor: Nicolae Vasile pentru valorosul roman ”Dominoul iubirii. Raiul”, domnului Nicu Doftoreanu pentru ”Un tangou numit dorință”, domnului Corneliu Cristescu pentru ”Poezie și inginerie. Antologie a poeziilor nepublicate” și altor scriitori care au trimis redacției interesante și frumoase cărți de poezie, romane și reviste. De asemenea aduc mulțumiri și felicitări tuturor colaboratorilor revistei Bogdania, în primul rând colectivului redacțional. Și domnul Prof. H. Anghel referindu-se la revista Bogdania nr. 29-30, de 1 decembrie, apreciind conținutul, grafica, făcând o radiografie exigentă a revistei, afirma: ”Travaliul său, munca asiduă depusă pentru redactarea şi apariţia fiecărui număr se bucură din plin de recunoaşterea tuturor celor care preţuiesc şi promovează valorile în general şi pe cele literare în special. Închei aceste rânduri cu o aleasă preţuire pentru publicaţia la care mă refer şi sincere felicitări, sănătate şi viaţă lungă pentru artizanul ei!” Cu ajutorul Domnului Hristos vom continua realizarea tuturor proiectelor culturale și editoriale ale Asociației Culturale Bogdania. Pe toate meridianele globului pământesc există români talentați, iubitori de limba și cultura română. Îi consider ca pe frații și surorile noastre de aici, din România. Într-u adevăr, înțelepciune şi frumuseţe sufletească să urmăm pilda înaintașilor spre creșterea prestigiului și clădirii unui viitor luminos tuturor românilor și lumii întregi. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc SĂNĂTATE, MULTĂ PUTERE DE CREAȚIE, PACE ȘI NESTINSĂ IUBIRE. Sărbători fericite și un Nou An cu și mai multe bucurii și satisfacții. La mulți ani!

Ionel MARIN și redacția revistei Bogdania