Categoria: Bogdania
Data: 29.01.2014
Fara comentarii

Ediţia a II-a a Festivalului – Concurs Naţional de Creaţie Literară „BOGDANIA” s-a încheiat, sâmbătă 15 iunie 2013, la GALERIILE DE ARTĂ din Focşani, prin Festivitatea de premiere, desfăşurată într-o atmosferă caldă şi prietenească.

gala-premiilor-2013

Ediţia a II-a a Festivalului – Concurs Naţional de Creaţie Literară „BOGDANIA” s-a încheiat, sâmbătă 15 iunie 2013, la GALERIILE DE ARTĂ din Focşani, prin Festivitatea de premiere, desfăşurată într-o atmosferă caldă şi prietenească. Din juriul Concursului literar au făcut parte: Prof. Cristian Petru Bălan, scriitor, membru U.S.R. pictor, sculptor şi critic literar, membru titular ARA; prof. Culiţă Ioan Uşurelu, prozator, redactor şef al revistei „Salonul literar”, preşedintele Fundaţiei Social-Culturale „Mioriţa”; Gheorghe A. Stroia, scriitor, critic literar şi editor din Adjud şi partener media; Năstase Marin, prozator şi critic literar din Galaţi; Ilarion Boca, poet, eseist şi epigramist din Tecuci şi poetul Ionel Marin din Focşani, preşedintele Asociaţiei Culturale Bogdania şi redactor şef al noii reviste de creaţie şi cultură Bogdania. Au fost prezenţi concurenţi, rude, membri ai Asociaţiei Culturale, ai LSR Filiala Vrancea, membri ai Cenaclului literar “V. Cârlova”, tineri, elevi şi părinţi. Poetul Ionel Marin a deschis manifestarea, adresând un bunvenit domnului Prof. Cristian Petru Bălan, cetăţean româno-american, venit din SUA şi minunatei asistenţe, făcând prezentările de rigoare. Este de remarcat şi apreciat faptul că în tinereţe, scriitorul C.P.Bălan, a realizat scenariul cinematografic “Geniu sublim” care din păcate încă nu a fost realizat. Întrucât s-au împlinit 124 de ani de la naşterea lui Eminescu, membrii juriului şi invitaţii au făcut referire şi la poetul naţional Mihai Eminescu şi la Veronica Micle; Domnul Stroia a recitat poezia Ne iartă, mărite!, din volumul Parfum de tei, editat de curând. A urmat înmânarea premiilor şi diplomelor concurenţilor, într-un climat deosebit de plăcut.
Au mai înmânat diplome şi cărţi domnii Gheorghe Stroia, din partea revistei Armonii Culturale; Culiţă Ioan Uşurelu din partea Fundaţiei Culturale “Mioriţa” şi prozatoarea Mariana Vârtosu, din partea Ligii Scriitorilor -Filiala Vrancea. Dintre momentele artistice evidenţiez: recitalul poetic (din opera Luceafărului poeziei româneşti) al doamnei Doina Bornaz, “Imnul Eminescu” şi câteva romanţe cântate excelent de Prof. Răduţă Bornaz. Rapsodul popular Costică Beşa, din Bârseşti, a cântat “Rădăcine Vrancei” şi câteva doine, care au fost apreciate de asistenţă prin aplauze. Spre finalul acţiunii Constantin Toma, poet, epigramist, a dedicat câteva catrene membrilor juriului. Trebuie amintit şi faptul că distinsul scriitor şi pictor Prof. Ionică Sava, a adus cu dumnealui câteva splendide tablouri, printre care şi Monalisa, admirate îndelung de iubitorii de artă. Este lăudabilă iniţiativa, de a se organiza un concurs de creaţie literară ce se adresează, în primul rând, tinerilor scriitori, care bat cu emoţie şi discreţie la porţile afirmării pe tărâm literar, evidenţia domnul Boca. Scopul urmărit a fost acela de a deschide o poartă către cei care au nevoie de sprijinul şi îndrumarea necesare la vârsta la care, în mod firesc, omul îşi pune mai multe întrebări faţă de câte răspunsuri poate primi. Dacă îi putem ajuta, fie şi parţial, pentru ei, pentru literatură şi societate va fi un real câştig. Desigur, nu putem spune că am făcut totul. Nu ar fi corect şi nici benefic pentru noi toţi. Dar simplu fapt de ai aduce pe tineri în situaţia de a-şi confrunta scrierile şi posibilităţile lor creatoare într-un cadru organizat, sub directa supraveghere a unor scriitori consacraţi, oferindu-le şi spaţiu în revistă pentru creaţiile lor meritorii, reprezintă o şansă pe care mulţi dintre noi cei mai în vârstă nu am avut-o în tinereţe. Această şansă are darul de a le da încredere în ei înşişi, în potenţialul lor creator, dar mai mult decât aceasta, le dă tinerilor încredere în noi, în generaţiile care nu-i ignorăm, ci, dimpotrivă le întindem cu dragoste o mână prietenească, conştienţi de faptul că în acest fel ne facem doar datoria faţă de ei, faţă de literatura pe care înţelegem să o slujim cu toată puterea noastră şi, faţă de ţara care ne-a dăruit tot suportul existenţei noastre: o limbă ca un fagure de miere, un spaţiu geografic ca o gură de rai şi, nu în ultimul rând, o identitate de care suntem mândri, aceea de cetăţeni români, a subliniat poetul Ilarion Boca. Întru aceste nobile idei, juriul a lucrat cu toată onestitatea sa în selectarea şi premierea lucrărilor înscrise în concurs, subordonându-ne aprecierile critice criteriului valorii. Nu este un secret faptul că în faţa lucrărilor premiate ne-am simţit şi învinşi şi convinşi de realizările artistice ale unor tineri care încă se mai află pe băncile şcolii. Cinste lor şi, cinste profesorilor care-i instruiesc. Faptul că aceşti tineri abordează literatura ţinând cont de principiile etice şi estetice ce guvernează orice act artistic, demonstrează faptul că ei îşi subordonează cu înţelepciune liberul arbitru în folosul unei arte responsabile. Desigur, am întâlnit şi tineri expansivi, a căror abordare artistică a vădit un exces de curaj şi un limbaj care nu aduce nici un plus de bine şi de frumos în discursul lor, mai mult sau mai puţin artistic. Trebuie spus cu multă claritate că arta nu este călăuzită de obrăznicie. Excesul de curaj a însemnat de puţine ori artă. Este cazul marilor genii, ca Brâncuşi, în sculptură, sau Hector Berlioz în muzică. Brâncuşi abstractizează forma până la idee, iar Berlioz introduce disonanţa în muzică, într-o perioadă în care armonia în acorduri perfecte nu mai era capabilă să transmită într-un mesaj convingător stări şi emoţii fireşti. Desigur, exemplele pot continua, dar numai cu genii. Mai mult, nici aceste genii nu şi-au promovat ideile revoluţionare pe baza unui suport trivial sau corupt de inconsecvenţe. Iată, de ce socotim că juriul şi-a făcut datoria arătându-le tinerilor ceea ce a fost bun şi ceea ce a fost mai puţin bun în lucrările lor. În acest an premianţii au fost din Republica Moldova şi din judeţele: Cluj, Dâmboviţa, Buzău, Vaslui, Galaţi, Braşov, Suceava şi Vrancea. Au mai fost primite creaţii din Bucureşti, Prahova, Ialomiţa şi din Belgia . Anul acesta Marele Premiu a plecat la Iaşi. Eleva Laura Andreea Ştreangă a primit 4( patru) de nota 10 şi cu felicitări din partea prof. Culiţă Uşurelu. Au fost premiaţi următorii:

SECŢIUNEA POEZIE
1. OANA RALUCA CICEU , din Gherla, jud. Cluj – Premiul I
2. MARIANA MIRON, din Rep. Moldova, studentă – Premiul II
3. VALENTIN COSMIN TUFAN, din Buzău – Premiul III
4. MARINA RALUCA BACIU, din Focşani , elevă – Menţiune
SECŢIUNEA PROZĂ
1. MIRUNA ŞTEFANA BELEA, din Ulmi, jud., Dâmbovița, studentă – Premiul I
2. ELENA PROHNIŢCHI, din Rep. Moldova, elevă – Premiul II
3. ŞTEFAN CĂTĂLIN TOPLICEANU, din Vaslui , student – Premiul III
ESEU

1. FLAVIUS SIMION, din Galaţi , elev – Premiul II
2. ELENA CRISTINA ENOIU, din Focşani, elevă – Premiul III
MARELE PREMIU (Trofeul BOGDANIA)
LAURA ANDREEA ŞTREANGĂ, elevă din municipiul Iaşi.
Premiul revistei „BOGDANIA”: D-nei NICOLETTE ORGHIDAN, din Braşov – pentru proză.
Diplome de excelenţă poeţilor: Georgian Ghiţă din Buzău şi dr. Adrian-Nicolae Popescu din Rădăuţi, jud. Suceava. De asemenea domnul Marin a oferit Diplome de excelenţă, din partea Asociaţiei culturale, următorilor: Acad. Valeriu D. Cotea şi Prof. Cristian P. Bălan, membri de onoare al revistei de creaţie şi cultură Bogdania, d-nei Mariana Vârtosu , Prof. Tatiana Valea, Prof. Costică Neagu şi domnişoarei Adina Marin. Din partea revistei Bogdania, au primit diplome de excelenţă: Năstase Marin, Katia Nanu, Dumitru Buhai şi Ilarion Boca. Criticul gălăţean Năstase Marin a subliniat faptul că: „Premianţii ne-au convins printr-un discurs limpede, sincer şi viguros. Îi felicităm şi le întrezărim un viitor frumos, desigur cu condiţia ca aceştia să persevereze mereu convinşi fiind de adevărul că oricât talent ai avea, fără muncă, fără efort nu poţi ajunge în piscurile la care visezi şi de la înălţimea cărora abia, lumea se deschide privirii în toată măreţia şi splendoarea sa”. Felicităm pe toţi participanţii la concurs, convinşi fiind că fiecare a câştigat ceva în plan artistic, fiecare dintre ei a înţeles că, posibilitatea de a te desăvârşi prin comunicare şi comuniune cu artişti ce au atins deja cote superioare ale exprimării artistice, reprezintă o şansă pe care nici un spirit superior nu şi-o poate refuza. De asemenea, se cuvine să-l felicităm şi să-i aducem sincere mulţumiri poetului Ionel Marin, pentru efortul pe care l-a depus în organizarea acestui concurs. Felicitări revistei Bogdania şi colectivului de redacţie pentru modul în care a înţeles că tinerile talente trebuie crescute şi ocrotite cu toată răspunderea şi că, acolo unde trebuie îndreptat ceva, avem obligaţia morală să îndreptăm textul fără să lezăm autorul, respectând principiul din critica literară, care arată că orice opera literară, trebuie analizată mai întâi în ceea ce are bun în ea şi, apoi, în ceea ce este altceva decât artă. Oricum, oricât şi orice am face în acest sens, nu ne facem decât datoria într-o lume pe care ne-o dorim mai bună, mai frumoasă şi mai dreaptă. Domnul Ionel Marin, preşedintele Juriului a evidenţiat “faptul că juriul, prezent la festivitate, a evaluat şi apreciat cu obiectivitate toate lucrările concurenţilor”. La concurs au participat creatori elevi, studenţi şi tineri (absolvenţi de facultate) cu vârsta până, inclusiv de 30 de ani. Şi în acest an organizarea, desfăşurarea şi festivitatea de premiere s-a desfăşurat normal, cu seriozitate, competenţă şi într-un climat deosebit de plăcut. Datorită valorii, creaţiile participate la concurs (poezie, proză, eseu) vor fi cuprinse în volumul I al Antologiei literare „Bogdania” şi în paginile revistei Bogdania. Scriitorul şi editorul Gheorghe A. Stroia, afirma că : “Festivalul Bogdania poate deveni o permanenţă în peisajul cultural românesc”. Poetul Marin, speră că în anul viitor vor fi şi sponsori care să sprijine realizarea proiectelor Asociaţiei culturale Bogdania. Promovând valoarea, un spirit de competenţă loial, generozitatea, tradiţiile şi cultura română, contribuim la ridicarea prestigiul României în lume, a încheiat poetul Ionel Marin, mulţumind membrilor juriului, colaboratorilor, concurenţilor şi întregii asistenţe.
Referitor la cele două ediţii ale evenimentului cultural focşănean, scriitorul gălăţean NĂSTASE MARIN afirma: „Acum, când momentele fericitului eveniment (Festivalul Bogdania) se aşează lent în amintire, mă încearcă un fel de „analiză”, cu aprecieri, observaţii, propuneri. Clar că acest concurs a deschis o poartă spre o perspectivă largă în viitor. Că peisajul cultural al judeţului Vrancea se îmbogăţeşte şi se înfrumuseţează cu această iniţiativă. Depinde dacă se mai poate şi se mai vrea ca să se parcurgă acest peisaj mirific. Că acei minunaţi tineri concurenţi, dar mai ales laureaţii concursului vor purta în suflete toată viaţa clipele de vis ale concursului şi festivalului. Că s-au creat relaţii de suflet între scriitorii vrânceni şi invitaţii lor, cu posibile promovări reciproce, acţiune din care va beneficia în final cultura română.