Data: 19.06.2015
1 comentariu

Festivalul naţional de creaţie literară „Bogdania”, desfăşurat astăzi, 16 iunie 2015, în capitala ţării, organizat de ASOCIAŢIA CULTURAL-UMANITARĂ „BOGDANIA”, prin preşedintele său Ing. Ionel MARIN, în parteneriat cu Cenaclul scriitorilor ingineri din AGIR, sub conducerea Prof. univ. dr. ing. Nicolae VASILE, la Sediul AGIR din Bucureşti B-dul DACIA, nr. 26, prin Festivitatea de premiere a celor mai talentaţi participanţi în competiţie.
Festivalul BOGDANIA deşi iniţiat în judeţul Vrancea, la FOCŞANI de poetul Ionel MARIN, constituie ecoul naţional, adună sub faldurile sale, condeie din ţară şi străinătate, într-o cunună a valorilor româneşti, atât de invidiate, uneori contestate mai ales sub aspect istoric dar şi cultural, tocmai de către unii lipsiţi de istorie şi cultură proprie…

Valorile româneşti, dezvoltate pe parcursul istoriei acestui neam, unele dintre ele depăşind creaţii din lume, recunoscute sau nu…, sunt explicabile prin străvechimea acestui neam, care a lăsat – genetic – o solidă moştenire, prin frumuseţea, bogăţia şi diversitatea naturii care a oblăduit viaţa acestor oameni, cu toate izbânzile şi vicisitudinile desfăşurate în timp. Loviţi din multe direcţii, dar dezorientaţi şi din interior, românii vor supravieţui prin cultura lor străveche şi cultivată astăzi în toată ţara, călcând peste nedreptăţile administrate de străini sau de ai noştri „rătăciţi”…

Un astfel de Festival ca cel organizat de Asociaţia cultural-umanitară „BOGDANIA” tinde să îmbrăţişeze mai ales pe creatorii tineri, pe care îi stimulează prin premii şi diplome, prin cuprinderea lor în paginile revistei de cultură Bogdania dar şi antologiei „Aripi spre zbor”, pregătind noi generaţii care vor duce mai departe flacăra tezaurului românesc.

Domnul Ionel Marin afirma că s-au înscris în total 40 de concurenţi (din 23 judeţe ale ţării, din Bucureşti şi 3 tineri din Republica Moldova). În acest an, pentru prima dată, Marele premiu este câştigat de un concurent din Moldova de dincolo de Prut, de domnişoara CIOBANU MARINA studentă la Facultatea de jurnalism din Chişinău.

Pe lângă tinerii premiaţi s-au acordat şi numeroase Diplome de excelenţă şi premii din partea Asociaţiei Bogdania dar şi a revistei Bogdania. Au primit, cu mare bucurie, personalităţi ale literaturii şi culturii printre care: Prof. dr. ing. Mihai Mihăiţă, Prof. univ. Nicolae Vasile, Acad. Cristian P. Bălan, Dr. Michaela Orescu, Vasile Groza, Maria Niculescu, Lucian Gruia, Dr. ing. Ovidiu Ţuţuianu, Dr. ing. Ioan Ganea-Christu, Mihai Antonescu, Maria Filipoiu, Doina Bârcă, Anghel Hotu, Rodica Magdan, Claudia Muntean şi fam. Dan şi Florina Paulopol. Tinerii care au citit din poezii ori fragmente din eseuri sau proză scurtă au făcut dovada onestităţii şi exigenţei Juriului ediţiei a IV-a format din personalităţi ale culturii şi scriitori consacraţi:
* Prof. univ. Nicolae VASILE, scriitor, preşedintele Cenaclului „Literar Ing.” şi al juriului.
* Maria NICULESCU, poetă, membră a Ligii Scriitorilor Români.
* Vasile GROZA, poet, dramaturg, membru Uniunea Scriitorilor din România.
* Lucian GRUIA, scriitor, critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

* Ionel MARIN, poet, preşedintele Asociaţiei cultural-umanitare Bogdania şi al revistei de creaţie şi cultură Bogdania. Astăzi, personal, domnul Ţuţuianu şi alte persoane au vorbit elogiativ despre revista Bogdania, care permanent vine cu noutăţi, prezintă articole şi creaţii valoroase ale scriitorilor din ţară şi din străinătate. Este o revistă de cultură serioasă, primitoare şi care promovează, permanent, tinerele condeie.
Felicităm pe organizatorul acestor manifestări de cultură, dl. ing. Ionel MARIN pentru imensa muncă depusă şi mulţumim colaboratorilor sprijinitori reprezentaţi prin dl. prof. univ. dr. ing. Nicolae VASILE, angrenat în slujba aceluiaşi nobil demers.

Dr. Michaela Al ORESCU