Categoria: Bogdania
Data: 29.01.2014
Fara comentarii

Ediţia I-a a Festivalului – Concurs Naţional de Creaţie Literară „BOGDANIA” s-a încheiat sâmbătă 16 iunie 2012, la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focşani, prin Festivitatea de premiere, desfăşurată într-o ambianţă plăcută.

festival-bogdania-1-2013

Din juriu au făcut parte următorii: Acad. Cristian Petru Bălan, membru U.S.R., poet, prozator, pictor, sculptor şi critic literar; prof. Florin Iliescu, directorul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu Vrancea ; prof. Culiţă Ioan Uşurelu, scriitor, redactor şef al revistei „Salonul literar”, preşedintele Ligii Scriitorilor din Vrancea; Gheorghe A. Stroia, scriitor şi editor din Adjud, Năstase Marin, prozator şi critic literar din Galaţi; Prof. Valeriu Anghel, scriitor şi publicist focşănean (a lipsit de la acest eveniment, din motive de sănătate) şi bineînţeles poetul Ionel Marin, din Focşani, directorul Festivalului BOGDANIA şi preşedintele juriului.

In cuvântul său, domnul acad. Cristian Petru Bălan s-a referit la coincidenţa acestei manifestări cu comemorarea 123 de ani de la moartea marelui poet National Mihai Eminescu, comentând cauzele şi împrejurările trecerii în eternitate a luceafărului poeziei româneşti. Apoi a recitat două creaţii proprii: „Odă lui Eminescu”şi „Detractorilor lui Eminescu”.

Profesorul Culiţă Ioan Uşurelu a subliniat valoarea textelor prezentate în concurs, precizând că „nici nu poate fi vorba despre un concurs pentru debutanţi, ci de o întrecere colegială valoroasă”, scoţând în evidenţă „frumuseţea mesajului, multitudinea de sensuri şi bogăţia exprimării lirico-metaforice”. Cu această ocazie, profesorul C.I.Uşurelu a prezentat şi ultima sa carte „Scriitori vrânceni contemporani” (prin interviuri), apreciată şi lansată de curând la Panciu.
Profesorul Florin Micu Iliescu a prezentat asistenţei câteva aspecte inedite ale activităţii culturale vrâncene, subliniind necesitatea promovării acesteia prin toate mijloacele posibile, cum a fost şi acest eveniment.

Scriitorul Gh. A. Stroia a făcut unele precizări privind valoarea concurenţilor, cărora le-a urat mult succes pe mai departe, îndrăzneală şi efort continuu pentru împlinirea viselor, oricât de „înalte” ar fi ele, îndemnându-i pe tinerii creatori să nu uite că, la un moment dat, fiecare dintre noi va spune: „am început ieri, să „construiesc”azi, pe cel care voi fi mâine”.

Şi eu am remarcat nivelul valoric ridicat al textelor trimise de concurenţi, impresionându-mă în mod deosebit concurentul de 12 ani George Nicolae Stroia din Adjud. Am apreciat acest concurs ca o şansă oferită acestor tineri talentaţi de a ieşi la lumină în peisajul literaturii romaneşti şi i-am îndemnat să considere recompensele primite ca o răspundere asumată în realizarea operelor viitoare la un înalt nivel calitativ, pe măsura titlului de laureat al concursului. In acest scop, am atras atenţia necesităţii unor lecturi temeinice şi continuitate în efortul lor creator, a spus domnul Năstase Marin.
Poetul Ionel Marin, preşedintele Asociaţiei Cultural-Umanitare „BOGDANIA” a precizat că juriul, prezent la festivitate, a evaluat şi apreciat cu obiectivitate lucrările concurenţilor. La concurs au participat creatori elevi, studenţi şi tineri. Prin felul în care tinerii au răspuns şi au participat la acest concurs, prin seriozitatea şi obiectivitatea jurizării lucrărilor primite, prin evaluarea şi stabilirea premiaţilor, precum şi prin modul ireproşabil de organizare şi desfăşurare a Festivalului şi premierea concurenţilor la Ateneul Popular, unde s-au acordat tinerilor laureaţi diplome, premii consistente cu pachete de volume literare şi plachete speciale, consider că acest Festival-Concurs a fost un succes, pentru care iniţiatorul şi organizatorul lui, poetul Ionel Marin, merită toate felicitările.

In egală măsură trebuie felicitaţi şi colaboratorii săi, precum şi oficialităţile culturale şi sponsorii din judeţul Vrancea, care l-au sprijinit în realizarea acestui fericit eveniment cultural. Nu în ultimul rând trebuie felicitaţi câștigătorii acestui concurs, care au fost:

Secţiunea I – POEZIE
Premiul I: Constantin Toma, din Focşani;
Premiul al II-lea: Andra Gabriela Prodea, din Bucureşti;
Premiul al III-lea: Gianina Gheorghiu, din Iaşi;
Menţiune: Marian Dragomir – Ploieşti şi Ionela Mădălina Grosu din Suceava.
Secţiunea a II-a PROZĂ
Premiul I: George Nicolae Stroia – Adjud şi Nicoleta Imbrea – Dărmăneşti;
Premiul al II-lea: Nicoleta Orghidan, din Braşov;
Premiul al III-lea: Florin Marius Coman – Măneciu, jud. Prahova;
Menţiune: Alina Elena Cârstea – Piteşti şi Adrian Florin Bucu – Tecuci.
Secţiunea a III-a ESEU
Menţiune: Maftei Mihaela Maria, din Oneşti.
Marele Premiu şi Trofeul „BOGDANIA” s-a acordat elevei Gheorghiu Sorina Cristiana din Adjud, judeţul Vrancea.

In continuare, domnul Ionel Marin a oferit membrilor juriului şi altor personalităţi din judeţ şi din ţară, Diplome de Excelenţă, pentru sprijinul acordat organizării acestui concurs şi festival. De asemenea, au acordat astfel de diplome membrilor juriului şi invitaţilor speciali, scriitorul Gheorghe A. Stroia, redactorul şef al revistei „Armonii Culturale”, domnul profesor C.I.Uşurelu, redactor şef al „Salonului literar”, şi doamna Vârtosu, ca recunoaştere a contribuţiilor de promovarea literaturii şi artei române în ţară şi în lume. Liga Scriitorilor Români – Filiala Vrancea, reprezentată de doamna Mariana Vârtosu, a acordat poetului Ionel Marin o diplomă de merit, pentru contribuţii în promovarea culturii.

Laureaţii concursului: Constantin Toma – poezie, George Nicolae Stroia – proză şi Sorina Cristiana Gheorghiu – eseu, au impresionat publicul, citind din creaţiile personale premiate. De asemenea a mai recitat şi poetul Constantin Popescu, venit de la Craiova, din volumul său de poezii „Calea Lactee”. Scriitorul Gh. A. Stroia a menţionat că acest eveniment a fost plăcut şi necesar, Ateneul Popular devenind pentru câteva ore „o oază de cultură şi armonie”, o casă a frumuseţii umane şi sărbătorii creaţiei literare.

Un autentic artist, domnul Răduţă Bornaz, a încântat publicul cu unele romanţe preferate şi a ridicat sala în picioare cu intonarea imnului „Eminescu” al regretatului Ion Aldea Teodorovici (versuri – Adrian Păunescu).

Un moment încărcat de vibraţii deosebite, care au bucurat şi energizat sufletele participanţilor, a fost şi atunci când rapsodul popular Costică Beşa a recitat balada „Rădăcini”, creaţie proprie, dovedind încă odată că pe meleagurile vrâncene s-a născut „MIORIŢA”, cea mai frumoasă poezie a sufletului romanesc. Că aceste locuri sunt bogate în suflete frumoase şi deosebit de talentate. Propun revistei să publice textul baladei „Rădăcini” într-un grupaj din creaţiile acestui rapsod, care a făcut o demonstraţie de virtuozitate, cântând la peste 12 instrumente populare. Pentru asta a meritat Diploma de excelenţă.

Toate momentele acţiunii au îmbogăţit şi încântat sufletele celor prezenţi în sala Ateneului.
In final, poetul Ionel Marin a adresat mulţumiri partenerilor culturali, juriului, sponsorilor (SC ZANFIR SNC şi SC COMCEREAL SA), gazdei, concurenţilor şi tuturor celor prezenţi. A subliniat că Romania are viitor prin tinerii creatori, frumoşi la suflet şi chip, îndemnându-i să contribuie la promovarea literaturii şi culturii române în lume. In cultură şi în viaţa cotidiană trebuie promovate cu consecvenţă: valoarea, spiritul loial de concurenţă, generozitatea, precum şi mândria de a fi român şi OM.