Revista Bogdania

Revista de creaţie şi cultură “BOGDANIA” a făcut primii paşi către dumneavoastră, spre sfârşitul lunii februarie 2013. Revista apare sub egida Asociaţiei Cultural-Umanitare ”BOGDANIA” din Focşani. De la început, ne vom strădui să devină o publicaţie pentru inima şi sufletul tuturor, o revistă care să promoveze ”dulcea povară” a scrisului românesc. Prin deosebitul colectiv redacţional şi prin dvs., colaboratori fie permanenţi ori ocazionali, putem da un plus de bucurie şi de afirmare a valorilor vrâncene, a talentelor din întreaga ţară şi din diaspora românească.

Dorim să dăm, din judeţul Vrancea, frunte eroică a neamului, un semnal viu, permanent de iubire pentru glia străbună, de implicare majoră în viaţa culturală a ţării. Fără bunăcredinţă, lumina raţiunii, înţelepciune, iubire nu putem însănătoşi seva cea sfântă a României. În ţară se întâmplă multe lucruri frumoase, minunate, care abia aşteaptă să fie cunoscute şi pe care Noi, trebuie să le înmulţim spre folosul vieţii noastre, pentru creşterea bogăţiei spirituale dar şi a calităţii traiului zilnic. Uniţi vom învinge!

Ne-am propus să cuprindem în paginile Revistei “Bogdania” pe lângă: poezie, proză, comentarii critice, artă, teatru, evenimente culturale şi rubricile debut şi literatură pentru copii, care să stimuleze creaţia literară la tineri şi să crească respectul faţă de limba şi cultura română. Revista de creaţie şi cultură ”BOGDANIA” va scoate în evidenţă faptul că Românul este talentat, inteligent, omenos şi că merită o viaţă mai bună şi respectul întregii lumi.

revista bogdania